नगरअभियंता विभाग
सोलापूर शहरापासून जवळ असलेल्या चौत्रा पुना नाका या ठिकाणी 3.5 एकर जागेमध्ये भव्य व्यापारी संकुल उभारण्यात येत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने फुड मॉल, गाळे, गेम झोन, डॉरमेन्टरी इत्यादी साठी बांधण्यात येणा-या व्यापारी संकुलात ई-ऑक्शन पध्दतीने गाळे, फुड मॉल, डॉरमेन्टरी इत्यादीचे बुकींग ई-ऑक्शन पध्दतीने सर्व नागरिकांना सहभाग नोंदवता येईल. प्रकल्पाच्या माहितीसाठी व नियमावलीसाठी नगर अभियंता कार्यालयाकडील प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधावा.
Download Brochure
सोलापूर शहरात असलेल्या मुरारजी पेठ येथे असलेल्या जागेवर भव्य व्यापारी संकुल उभारण्यात येत आहे. त्यामध्ये ऑफीस गाळे,हॉल,गेस्ट रुम,लॉजिंग,रेस्टॉरंट इत्यादी साठी बांधण्यात येणा-या व्यापारी संकुलात ई-ऑक्शन पध्दतीने ऑफीस गाळे,हॉल,गेस्ट रुम,लॉजिंग,रेस्टॉरंट इत्यादीचे बुकींग ई-ऑक्शन पध्दतीने सर्व नागरिकांना सहभाग नोंदवता येईल. प्रकल्पाची माहितीसाठी व नियमावलीसाठी नगर अभियंता कार्यालयाकडील प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधावा.
Download Brochure